Изборник Затворити

Održivost projekta

Održivost projekta. Projekat će nastaviti da traje i po završetku finansiranja od strane Donatora zahvaljujući sledećim elementima održivosti:

Dugoročni uticaj na ciljne grupe projekta. Razvojem socijalnog preduzetništva u Kruševcu i povećanjem ovima i vrednosti prodatih proizvoda i usluga stvoriće se uslovi za rast sektora i veće zapošljavanje pripadnika društveno ugroženih grupa, što jeste jedan od najvažnijih karakteristika socijalnog preduzetništva u evropskom okruženju. Na taj način će se umanjiti potrebe stanovništva za podrškom lokalne zajednice, smanjiće se potreba za socijalnu zaštitu stanovništva iz lokalnog budžeta.

Pripadnici društveno ugroženih grupa koji se kroz socijalno preduzetništvo zaposle preći će sa strane korisnika budžeta, kroz izdvajanja za socijalnu zaštitu, na stranu punioca budžeta, kroz poreze i doprinose koje će plaćati socijalni preduzetnici. Treba imati u vidu da će se posebno poboljšati položaj osoba sa invaliditetom koji će kroz radno angažovanje kod socijalnih preduzetnika moći da steknu minimalni uslov za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (min. 5 godina prema sadašnjim propisima). Na krajnjem nivou, poboljšaće se materijalni status porodica pripadnika društveno ugroženih grupa, čime će da im se smanji rizik od upadanja u spiralu siromaštva.

Institucionalna održivost. Projekat direktno doprinosi ulozi i značaju Centra za socijalno preduzetništvo Kruševac u lokalnoj zajednici, i samim tim i njegovoj održivosti i daljem radu na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou ne samo u Kruševcu, već i širom Srbije. Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac predstavlja inovativni model specijalizovane lokalne institucije namenjene podršci ovom još uvek nedovoljno poznatom modelu poslovanja kod nas. Centar će tokom projekta steći dodatno iskustvo za pružanje različitih vidova podrške kako potencijalnim, tako i postojećim socijalnim preduzetnicima. Veliki značaj za održivost Centra ima uključenost različitih zainteresovanih grupa iz svih sektora lokalne zajednice preko njihovih predstavnika u Savetu Centra u njen rad. Iz dosadašnjeg iskustva, neretko su dobre projektne inicijative doživele dugoročni neuspeh jer ni jedna institucija ili organizacija nije preuzela nadležnost za bavljenje temom projekta po njegovom završetku. Postoji mogućnost da se Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac, ukoliko bude postojala odgovarajuća podrška u lokalnoj zajednici, registruje kao pravno lice u poslovanju po modelu socijalnog preduzetništva.

Održivost kroz razvoj javnih politika. Očekuje se da razvojem socijalnog preduzetništva u Kruševcu Centar dobija sve veći značaj u lokalnoj zajednici i da se delokrug njenog rada možda i proširi, pre svega u smislu javnog zagovaranja usmerenih prema lokalnoj samoupravi sa ciljem da se pokrene sistematska podrška lokalne zajednice poslovnim subjektima koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva. Lokalna samouprava može da stvori stimulativne uslove za njegov razvoj na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja i uz upotrebu različitih resursa kojima upravlja. Različiti su potencijalni modeli podrške, od kreiranja programa i finansijskih linija u lokalnom budžetu namenjenih socijalnom preduzetnicima, oslobađanja od dažbina čija je naplata u nadležnosti lokalnih samouprava, korišćenje javnih prostora (posebno onih koji su zapušteni ili bez funkcije), podrška u umrežavanju i nastupu prema javnom i poslovnom sektoru i dr.). Uspešnom realizacijom projekta lokalna samouprava bi dodatno trebalo da prepozna potencijal socijalnog preduzetništva za podizanje kvaliteta života u Kruševcu, posebno pripadnika društveno ugroženih grupa stanovništva.

Finansijska održivost. Funkcionisanje Centra kao specijalizovane institucije za podršku razvoju socijalnog preduzetništva nije previše finansijski zahtevno i tokom projekta, kroz kontakte sa različitim zainteresovanim stranama razmotriće se različiti modeli finansiranja njenog rada po završetku podrške  donatora (članarine, zajednička prodaja proizvoda i usluga, podrška lokalne samouprave, donacije i dr.). Takođe, dalje povezivanje i saradnja socijalnih preduzetnika i njihovih kupaca proizvoda i usluga iz javnog i poslovnog sektora ne zahteva značajna sredstva.

Udruženje “Evrokontakt“ je spremno da po završetku poslova učestvuje u daljem finansiranja rada Centra za socijalno preduzetništvo Kruševac, u skladu sa svojim mogućnostima.