Изборник Затворити

O nama

Projekat ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!“ je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva udruženja “Evrokontakt“ iz Kruševca u bavljenju temom socijalnog preduzetništva. Tema projekta – povezivanje socijalnih preduzetnika sa potencijalnim kupcima njihovih usluga i proizvoda iz javnog i poslovnog sektora – odabrana je na osnovu ustanovljenih prioritetnih potreba socijalnih preduzetnika u Kruševcu kao najvažnija za njihov dalji razvoj.

Projekat ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!’’ realizuje udruženje ’’Evrokontakt’’ kroz Regionalni programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), sufinansira grad Kruševac, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Trajanje sprovođenja projekta je devet meseci. Budžet projekta iznosi 24.810 $.

Korisnost predloženih aktivnosti za lokalnu zajednicu. Socijalno preduzetništvo je model poslovanja koji može da ublaži veoma važne probleme osobene za ne samo za Kruševac, već i za naše društvo u celini. Opšteprihvaćeno stanovište u stručnoj javnosti je da socijalno preduzetništvo može da dovede do opšteg unapređenja kvaliteta života u zajednici kroz smanjenje nezaposlenosti, opšteg jačanje ekonomije, poboljšanju položaja socijalno ugroženih grupa i njihovom uključivanju u život zajednice, aktiviranje neiskorišćenih ljudskih potencijala, smanjenje potrebe za podrškom zajednice putem socijalnih davanja i smanjenja siromaštva.

Grad Kruševac ima interesa da pruži podršku razvoju socijalnog preduzetništva jer se može očekivati da veći broj sadašnjih korisnika socijalne zaštite iz lokalnog budžeta pronađe zaposlenje čime će se rasteretiti izdvajanja iz lokalnog budžeta za socijalnu zaštitu, a ujedno povećati budžetska primanja na osnovu zaposlenja pripadnika društveno ugroženih grupa u socijalnom preduzetništvu. Njihovim radnim angažovanjem uvećaće se ukupna vrednost ljudskog kapitala u lokalnoj zajednici i stepen društvene uključenosti. Grad Kruševac treba da bude u širem okruženju prepoznat kao socijalno odgovorna inkluzivna zajednica koja se odgovorno odnosi prema onima kojima je podrška zajednice potrebna.

Metodologija. Najvažnija aktivnost projekta je povezivanje socijalnih preduzetnika sa potencijalnim kupcima njihovih usluga i proizvoda iz javnog i poslovnog sektora u Kruševcu. Osnovni zadatak Centra za socijalno preduzetništvo Kruševac jeste pružanje svih vidova podrške i pomoći potencijalnim i postojećim socijalnim preduzetnicima, u promociji socijalnog preduzetništva i javnog zagovaranja lokalnih institucija sa ciljem stvaranja sistemske podrške lokalne zajednice socijalnom preduzetništvu.

Važna komponenta projekta jeste promocija socijalnog preduzetništva, sa ciljem da se u javnosti prepoznaju potencijalne koristi koje bi lokalna zajednica mogla da ima od njegovog razvoja. Promocija će biti osmišljena i sveobuhvatna i koristiće se svi lokalni mediji koji iskažu interes za saradnjom, a nekoliko akcija, među kojima je najznačajniji sada već treći Mini-sajam socijalnog preduzetništva, biće namenjeno direktnom predstavljanju socijlnih preduzetnika lokalnoj javnosti.