Изборник Затворити

Ciljevi i rezultati

Sveukupni cilj projekta je da doprinese jačanju socijalnog preduzetništva u Srbiji kroz pružanje podrške prilagođene prioritetnim potrebama socijalni preduzetnika i preduzeća.

Specifični cilj projekta je uspostavljanje saradnje između poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva sa institucijama javnog sektora i poslovnog sektora iz Kruševca.

Ciljne grupe projekta. Najvažnije ciljne grupe projekta su postojeći socijalni preduzetnici i njihovi potencijalni kupci iz javnog i poslovnog sektora iz Kruševca. Krajnji korisnici projekta su nezaposleni, posebno iz redova društveno ugroženih grupa koji će imati koristi od razvoja socijalnog preduzetništva u Kruševcu i možda naći zaposlenje u sektoru ili da se samozaposle kao socijalni preduzetnici.

Očekivani rezultati projekta su sledeći:

R1 – Proizvodi i usluge poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva iz Kruševca predstavljeni institucijama javnog sektora i poslovnom sektoru.

rganizovanjem većeg broja aktivnosti (prezentacije i edukacije, okrugli stolovi, treći Mini-sajam socijalnog preduzetništva u Kruševcu i dizajn, izrada i distribucija drugog izdanja Kataloga socijalnih preduzetnika iz Kruševca) proizvodi i usluge poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva iz Kruševca biće predstavljeni institucijama javnog sektora i poslovnom sektoru. Svim potencijalim kupcima proizvoda i usluga socijalnih preduzetnika biće na posebno organizovanim sastancima direktno predstavljena njihova ponuda kroz prezentacije i edukacije i podeljeno drugo izdanje Kataloga socijalnih preduzetnika iz Kruševca. Podrška ovom procesu biće pružena kroz senzibilizaciju i edukaciju rukovodećeg i stručnog osoblja, a organizacijom trećeg Mini-sajma socijalnog preduzetništva u Kruševcu omogućiće se direktni kontakt socijalnih preduzetnika sa potencijalnim kupcima njihovih proizvoda i usluga.

R2 – Socijalni preduzetnici i stručna javnost  upoznata sa primerima dobre prakse iz zemlje i regiona

Za dalji razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu veoma je važno da se predstavnici zainteresovanih strana iz svih sektora lokalne zajednice, uključujući i socijalne preduzetnike, upoznaju sa primerima dobre prakse u zemlji, razmene iskustva i ideje, uz kreiranje mogućnosti za saradnju. Za nas je veoma interesantno iskustvo iz Slovenije, budući da je u pitanju država članica Evropske unije sa kojom smo dugo bili u zajedničkoj državi i imamo dosta zajedničkih iskustava. Slovenija ima razgranatu mrežu socijalnih preduzeća i njihova iskustva mogu biti veoma primenljiva u Srbiji. Uspešnost studijske posete Sloveniji zasniva se i na praktičnom nepostojanju jezičkih barijera i već uspostavljenom saradnjom na više nivoa.

R3 – Javnost je upoznata sa poslovanjem socijalnih preduzetnika iz Kruševac

Iako je u februaru 2022. godine usvojen Zakon o socijalnom preduzetništvu, javnost i dalje nije dovoljno upoznata sa pojmom i potencijalima socijalnog preduzetništva za rešavanje problema u zajednici, posebno na lokalnom nivou. Osmišljenom promotivnom kampanjom u skladu sa mogućnostima projekta najšira javnost biće na kreativan način dodatno upoznata sa socijalnim preduzetnicima iz Kruševca, sa njihovim aktivnostima i posebno sa proizvodima i uslugama koje nude na tržištu. Senzibilisana javnost može da značajno pomogne u prepoznavanju i jačanju sektora.